Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για το Μ.Ι. Επιχειρήσεων για μεταφορά εμπορευμάτων παρακαλούμε πατήστε εδώ

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση συμμετοχής, για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας το Μ.Ι. Επιχειρήσεων για μεταφορά εμπορευμάτων, πατήστε εδώ

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ΜΙ Καυσίμων για επιχειρήσεις, πατήστε εδώ

Εάν διαθέτετε ήδη ΜΑΝΕ, για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ΜΙ Καυσίμων για επιχειρήσεις, πατήστε εδώ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα που μπορείτε να δείτε εδώ

Είσοδος για Φορείς Διαχείρισης