Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για το Μ.Ι. Επιχειρήσεων για μετακινήσεις προϊόντων παρακαλούμε πατήστε εδώ

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση συμμετοχής, για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας το Μ.Ι. Επιχειρήσεων για μετακινήσεις προϊόντων, πατήστε εδώ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα που μπορείτε να δείτε εδώ

Είσοδος για Φορείς Διαχείρισης